Αρχική σελίδα - Νέα και εκδηλώσεις - Ομιλίες - Κείμενα - Forum

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ίδρυση και λειτουργία Ομίλου για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας στα Χανιά

Η θέση και ο ρόλος του επιστήμονα δεν ανάγεται στην άκριτη τεχνική διεκπεραίωση χειραγωγικών επιλογών, στην εθελοτυφλούσα αδιαφορία για το κοινωνικό γίγνεσθαι, στο τέλμα της ιδιώτευσης και στη συνένοχη σιωπηρή αποδοχή της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, εν ονόματι μιας δήθεν επιστημονικής αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.

Με πρωτοβουλία μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, από 7/11/2001 συγκροτήθηκε και λειτουργεί «όμιλος για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας», με έμφαση στην ιστορία του μαρξισμού.

Η δραστηριότητα του ομίλου θα εκτυλίσσεται με τις εξής μορφές:

·                     Κύκλος διαλέξεων για την ιστορία του μαρξισμού.

·                     Ομάδες συλλογικής μελέτης, συζήτησης, σχολιασμού και επικαιροποίησης θεωρητικών κειμένων.

·                     Σεμινάρια ανάλυσης έργων– σταθμών με συλλογικές και ατομικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις.

·                     Προσεγγίσεις επίκαιρων ζητημάτων, κ.ά.

Η επιλογή του εν λόγω θέματος και των αντίστοιχων τρόπων προσέγγισης έγινε διότι:

·                     Οι δραματικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται στη χώρα και στον πλανήτη απαιτούν επιτακτικά επιστημονική διάγνωση και αναστοχασμό.

·                     Η δράση οποιουδήποτε δυνάμει ή ενεργεία κινήματος χωρίς επιστημονική διάγνωση των νόμων, των αντιφάσεων, της δυναμικής και των προοπτικών της ανθρωπότητας, είναι τυφλή .

·                     Η εν λόγω διάγνωση είναι ανέφικτη με την απλή εμπειρική περιγραφή καταστάσεων και συμβάντων, αλλά και με τη δογματική εμμονή στην αυτιστική επάρκεια και αυτάρκεια της όποιας ιδεολογικής αντίληψης που αναγορεύεται σε μοναδική αλήθεια.

·                     Η διάγνωση αυτή είναι εφικτή μόνο μέσω της ιστορικής κριτικής και μεθοδολογικής αποτίμησης και ανάπτυξης των πλέον προωθημένων κεκτημένων της επαναστατικής κοινωνικής θεωρίας.

Ο όμιλος αυτός είναι ανοικτός σε όσους συμμερίζονται αυτούς τους προβληματισμούς της ομάδας πρωτοβουλίας, και λειτουργεί με βάση τις αρχές του εθελοντισμού, του αμοιβαίου σεβασμού, της ανεξιγνωμίας και της αποφυγής πάσης φύσεως εντάξεων στον όμιλο ή αποκλεισμών από αυτόν βάσει κομματικών κριτηρίων.

Η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο είναι:

 http://www.omilos.tuc.gr