Αρχική σελίδα - Νέα και εκδηλώσεις - Ομιλίες - Κείμενα - Forum

Προτάσεις για τον Όμιλο

No replies
Anonymous

(Η Σχετική παραπομπή από το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην Γεν. Συνέλευση Φοιτητών Πολ. Κρ. στις 5/10, εκ μέρους του Ομίλου Χανίων για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας)

Μέσω αυτού του thread θα θέλαμε να καλέσουμε τους φοιτητές του Πολ. Κρ. να μοιραστούν μαζί μας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους γύρω από τα εν εξελίξει κρίσιμα ζητήματα(κρίση κλπ) και το ρόλο που καλείται να παίξει σε αυτά η επανασταστική θεωρία.

Ευελπιστούμε να ακούσουμε από τους νέους φοιτητές με τι θα προσδοκούσατε να ασχοληθεί μια τέτοια συλλογικότητα, και τι θα σας ενδιέφερε να μελετήσετε σε πιθανή συμμετοχή σας σε αυτή.