Αρχική σελίδα - Νέα και εκδηλώσεις - Ομιλίες - Κείμενα - Forum

Δημιουργία Ομίλου μελέτης της Επαναστατικής Θεωρίας στην Κέρκυρα

Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται
ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός,
αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.
Β.Α. Βαζιούλιν

Σε εποχές παγκόσμιας γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης και ολομέτωπης επίθεσης του
κεφαλαίου στο παγκόσμιο προλεταριάτο, το επαναστατικό κίνημα καλείται τον 21ο αιώνα να
αντιμετωπίσει έναν εχθρό τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν αλλάξει άρδην από την εποχή της
πρώιμης νικηφόρας σοσιαλιστικής επανάστασης. Μετά τις τελευταίες επιστημονικό-τεχνολογικές
επαναστάσεις και την ήττα του πρώιμου σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, έχει αλλάξει τόσο το εντατικό
όσο και το εκτατικό όριο ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας σε βαθμό που το κεφάλαιο να είναι πιο
επιθετικό από πoτέ.

Σε αυτές τις συνθήκες ο κομμουνισμός και η υπέρβαση-άρση της κεφαλαιοκρατίας τίθενται ως
επιτακτική ανάγκη για την ανθρωπότητα. Αρκεί να μην κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι η
Ιστορία μπορεί να παγιδευτεί σε μια φαύλη επανάληψη. Ο κομμουνισμός του 21ου αιώνα και η νέα
«έφοδος στον ουρανό» θα ακολουθήσει καινούρια μονοπάτια σε μια λογική συνέχειας-ασυνέχειας
με παλαιά αλλά και νέα συνθήματα, σε πρωτόγνωρες συνθήκες και θα υλοποιηθεί από έναν
εργαζόμενο με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη-άρση της επαναστατικής θεωρίας και ιδιαίτερα του κλασικού μαρξισμού
συνιστά εκ των ων ουκ άνευ σκοπό του κινήματος. Μια επαναστατική θεωρία αντίστοιχη του
καιρού μας, μια επαναστατική θεωρία η οποία αίροντας τον κλασικό μαρξισμό καταφέρνει και
περιγράφει επιστημονικά τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ανθρωπότητας θα αποτελέσει το
όπλο των επαναστάσεων του μέλλοντος. Με το σκοπό της μελέτης και ανάπτυξης του κλασικού
μαρξισμού λειτουργούν οι Όμιλοι Επαναστατικής Θεωρίας (Χανιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη) συνέχεια
και ανάπτυξη των οποίων αποτελεί ο Όμιλος Κέρκυρας.

Η κύρια δραστηριότητα των Ομίλων συνίσταται στη μελέτη του μαρξισμού ως οργανικά
αναπτυσσόμενου και εσωτερικά διαρθρωμένου όλου καθώς και των θεωρητικών κεκτημένων που
μας κληροδότησε η πρώτη νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση με προσπάθειες ανάπτυξης-άρσης
του κλασικού μαρξισμού όπως για παράδειγμα το έργο του κορυφαίου φιλόσοφου-επιστήμονα Β.Α
Βαζιούλιν αλλά και αυτό της διεθνούς ερευνητικής ομάδας Η Λογική της Ιστορίας.

Σκοπός των ομίλων δεν είναι η υποκατάσταση των υφιστάμενων πολιτικών κομμάτων και
οργανώσεων της αριστεράς ούτε η υποβάθμιση του πολιτικού πράττειν από μια καθαρά
θεωρητικίζουσα και άνευ προοπτικής μετασχηματισμού της πραγματικότητας ενασχόλησης με τη
θεωρία. Αντιθέτως, πραγματικός τους σκοπός είναι η συνεύρεση, συνένωση και αλληλεπίδραση
ανθρώπων διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών αντιλήψεων οι οποίοι διαπιστώνουν με τρόπο ολοένα και πιο επιτακτικό την ανάγκη ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας.

Η θεωρητική ενασχόληση στην πραγματική της μορφή είναι άρρηκτα και διαλεκτικά συνδεδεμένη
με την πράξη και τις πραγματικές ανάγκες τις ανθρωπότητας, με τρόπο που η πρακτική
προσδιορίζει την έρευνα και τη θεωρία, και η θεωρία την πρακτική.

Ο Όμιλος Κέρκυρας ιδρύεται με πρωτοβουλία μελών των ήδη υφιστάμενων Ομίλων Μελέτης
Επαναστατικής Θεωρίας που διαμένουν στην Κέρκυρα καθώς και από νέους, φοιτητές,
εργαζόμενους, ανέργους, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρει να συνεισφέρει στο δύσκολο έργο για
την ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας.