Αρχική σελίδα - Νέα και εκδηλώσεις - Ομιλίες - Κείμενα - Forum

Το 6ο από τα 10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας, με θέμα «Το φαινόμενο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της (γνώση και συνείδηση, ηθική, πολιτική, δίκαιο, αισθητική, θρησκεία, φιλοσοφία)»

Ανακοίνωση Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας

Το 6ο από τα 10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας, με θέμα «Το φαινόμενο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της (γνώση και συνείδηση, ηθική, πολιτική, δίκαιο, αισθητική, θρησκεία, φιλοσοφία)» θα γίνει την Πέμπτη 17 Δεκ., ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. – τ. πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων προς την οδό Μπουμπουλίνας, 3ος όρ. (είσοδος από οδό Στουρνάρη).

            Στο μάθημα θα γίνει μεταξύ άλλων αναφορά στα εξής:

Ουσία και φαινόμενο της κοινωνίας. Η ζωή των ανθρώπων ως διαμεσολαβημένη από την εργασιακή επενέργεια του ανθρώπου στη φύση, τις εργασιακές σχέσεις (σχέσεις παραγωγής) και τα αποτελέσματά τους.

Δημογραφικά ζητήματα. Το κοινωνικό με τη στενή του έννοια. Κοινωνική διαστρωμάτωση - ταξική δομή & τάξεις (Τάξεις κοινωνικές - πάλη των τάξεων ), οικογένεια, τρόπος ζωής & βιοτικό επίπεδο. Συμφέρον κοινωνικό ή υλικό.

Αναγκαιότητα και ελευθερία, ελευθερία επιλογής. Οι άνθρωποι ως κοινωνικά Υποκείμενα, ως όντα με γνώση και αυτογνωσία, συνείδηση και αυτοσυνειδησία.

Συνειδητό και Aυθόρμητο.

Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της:

Το συν-ειδέναι ως σχέση και δραστηριότητα ιδεατής-γνωσιακής προσοικείωσης του αντικειμένου από το υποκείμενο (Γνωστική διαδικασία, Γνώση,  αλήθεια και Πλάνη, επιστήμη). Βασική και εφαρμοσμένη επιστήμη. Επιστήμη και τεχνολογία. Καταμερισμός εργασίας μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας. Τεχνολογία και επιστήμη ως ιδεατή αντανάκλαση των υφιστάμενων και εφικτών υλικών δυνατοτήτων αλλαγής, μετασχηματισμού αντικειμένων, σχέσεων και διαδικασιών. Η επιλογή δυνατοτήτων σε αντιστοιχία με τις εκάστοτε υλικές ανάγκες και  συμφέροντα.

Το συν-ειδέναι ως προσοικείωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και ως διάθλαση του περιεχομένου αυτών των σχέσεων μέσω των “πρισμάτων” των πράξεων, των αισθημάτων και των σκέψεων. Οι αντίστοιχες μορφές της κοινωνικής συνείδησης (βασικές και ιστορικά παροδικές-παράγωγες): 

  1. Ηθική μορφή και προβληματική των αξιών. Παράγωγες μορφές σε συνθήκες ύπαρξης διαφορετικών, αντιθέτων και αντιφατικών συμφερόντων: Πολιτική και Δίκαιο (βλ. και Εξουσία , Δίκαιο, Δικαιοσύνη, Δικαιώματα).
  2. Αισθητική συνείδηση. Παράγωγη μορφή σε συνθήκες αποξένωσης-αλλοτρίωσης: Θρησκεία. 
  3. Φιλοσοφία.

Βλ. και:

Βαζιούλιν Β.Α. Η λογική της ιστορίας της αλληλεπίδρασης ηθικής και πολιτικής.

Γ. Κακαρίνος. Η μαρξιστική θεωρία της συνείδησης: Η συνεισφορά του A.N. Leontiev.

Δ. Πατέλης. Η πολιτική ως μορφή κοινωνικής συνείδησης και πρακτικής.

Π. Παυλίδης. Παιδεία και καθημερινή συνείδηση υπό το πρίσμα της κοινωνικής προόδου.

Δ. Πατέλης. Η θρησκεία ως μορφή κοινωνικής συνείδησης.

Δ. Πατέλης. Η λογική της ελεύθερης έρευνας και η υπαγωγή επιστήμης και παιδείας στο κεφάλαιο.

Δ. Πατέλης. Επιστήμη και Θρησκεία ως μορφές κοινωνικής συνείδησης.

Δ. Πατέλης. Δικαιοσύνη και προοπτικές ενοποίησης της ανθρωπότητας.

Δ. Πατέλης. Οι αξίες ως εκφάνσεις των πολιτιστικών καθόλου.

Π. Παυλίδης. Τα τυπικά χαρακτηριστικά και οι αντιφάσεις του θρησκευτικού ιδεώδους.

Δ. Πατέλης. Επιστήμες, πολιτική και επιστημονική φιλοσοφία: σχέσεις ανάπτυξης ή έκπτωσης;

Συζήτηση με θέμα "Συνειδητό κι αυθόρμητο":

1ο μέρος, 2ο μέρος, 3ο μέρος.

Δ. Πατέλης. Έρευνα και Κοινωνία. Εκπομπή "Περιγράμματα".

 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους/-ες ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη επαναστατική θεωρία ως αναγκαίο όρο διάγνωσης της δομής και της ιστορίας της κοινωνίας ως ολότητας και των προοπτικών της, για τη θεμελίωση του νικηφόρου επαναστατικού κινήματος.
Θερμή παράκληση: η προσέλευση να γίνεται έγκαιρα, δεδομένου ότι το αμφιθέατρο κλείνει ώρα 21:00.

 

Η σειρά των μαθημάτων έχει ως εξής:

1. 22.10.15. Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του μαρξισμού.
2. 29.10.15. Η ανάπτυξη του μαρξισμού και ο ρόλος της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας.
3. 5.11.15. Η κοινωνία ως ολότητα. Η μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ιστορικό και Λογικό.
4. 19.11.15. Η απλούστατη σχέση της κοινωνίας ως διαδικασία (ο άνθρωπος ως έμβιο ον, οι ανάγκες και η σχέση με τη φύση. Η διττή διάρθρωση της απλούστατης σχέσης). Η μετάβαση από την απλούστατη σχέση στην ουσία της κοινωνίας (είδη και επίπεδα αλληλεπίδρασης των εμβίων όντων με τη φύση. Ριζική αλλαγή της «στρατηγικής επιβίωσης» του ανθρώπινου γένους).
5. 10.12.15. Η ουσία της κοινωνίας. Εργασία και παραγωγή ως διαδικασία ανταλλαγής ύλης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Οι σχέσεις παραγωγής (εργασιακές σχέσεις).

6. 17.12.2015. Το φαινόμενο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της (γνώση και συνείδηση, ηθική, πολιτική, δίκαιο, αισθητική, θρησκεία, φιλοσοφία).

7. 14.01.2016. Η πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Το εποικοδόμημα (υλικά και οργανωτικά μέσα και τρόποι επενέργειας στο όλο της κοινωνίας). Οι άνθρωποι ως προσωπικότητες.

8. 21.01.2016. Η διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Αρχή της διαδικασίας ιστορικής ανάπτυξης και πρωταρχική εμφάνιση της κοινωνίας. Η διαμόρφωση της κοινωνίας: 1) Δουλοκτησία, 2) Φεουδαρχία.

9. 28.01.2016. Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. 3) Ο κεφαλαιοκρατικός κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός.

10. 4.02.16 Η ωριμότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ενοποιημένη ανθρωπότητα (κομμουνισμός).