Αρχική σελίδα - Νέα και εκδηλώσεις - Ομιλίες - Κείμενα - Forum

Το 7ο από τα 10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας, με θέμα «Η πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Το εποικοδόμημα (υλικά και οργανωτικά μέσα και τρόποι επενέργειας στο όλο της κοινωνίας). Οι άνθρωποι ως προσωπικότητες»

Ανακοίνωση Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας

Το 7ο από τα 10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας, με θέμα «Η πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Το εποικοδόμημα (υλικά και οργανωτικά μέσα και τρόποι επενέργειας στο όλο της κοινωνίας). Οι άνθρωποι ως προσωπικότητες» θα γίνει την Πέμπτη 14 Ιαν., ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. – τ. πτέρυγα των Ηλεκτρολόγων προς την οδό Μπουμπουλίνας, 3ος όρ. (είσοδος από οδό Στουρνάρη).

Στο μάθημα θα γίνει μεταξύ άλλων αναφορά στα εξής:

Η κοινωνία ως ολότητα στο επίπεδο της πραγματικότητας. Το εποικοδόμημα της κοινωνίας ως οργάνωση (θεσμικότητα) και υλικοτεχνικά μέσα επενέργειας στην κοινωνική βάση (βλ. Βάση και εποικοδόμημα ). Η ανθρώπινη Δραστηριότητα κατευθυνόμενη από την κοινωνική συνείδηση, η οποία εκτός της τελευταίας συμπεριλαμβάνει και τη συνένωση, την οργάνωση ανθρώπων ως υποκειμένων, καθώς και υλικά μέσα και όρους πραγματοποίησης αυτής της δραστηριότητας. Εμπράγματα και προσωπικά μέσα εποικοδομήματος (βλ. και Iεραρχία, Εξουσία, Διοίκηση, Κατεστημένο) Το πρόβλημα του κοινωνικού υποκειμένου (βλ. και Υποκείμενο). Προσωπικότητα και συλλογικότητα.

Η προσωπικότητα ως «διάθλαση» του κοινωνικού - πολιτισμικού διαμέσου του ατομικού. Η νομοτελής ανάπτυξη του ανθρώπου ως προσωπικότητας, σε συνάρτηση με: 1) το κοινωνικό-πολιτισμικό περιεχόμενο που αφομοιώνει το άτομο και 2) το βιολογικό πυρήνα, τις βιολογικές και ψυχοφυσιολογικές ιδιαιτερότητες του ατόμου (ιδιοτυπία νευρικού συστήματος, κληρονομικές προδιαθέσεις κ.ο.κ.). Η σχέση προς την εργασία στην ανάδειξη της ανθρώπινης ατομικότητας και προσωπικότητας. Κοινωνική τυπολογία προσωπικοτήτων. Προσωπικότητα και κοινωνική πρόοδος.

Βλ. και:

Τ. Μεϊμάρης. Το ζήτημα της προσωπικότητας στην ψυχολογική θεωρία της δραστηριότητας.

Μ. Δαφερμάκης, Π. Παυλίδης. «Η διαμόρφωση της προσωπικότητας ως ζήτημα της παιδείας και του πολιτισμού. Μια αναφορά στο έργο των Λ.Βυγκότσκι και Α.Μακάρενκο».

Π. Παυλίδης. Ανθρώπινη φύση, κοινωνική εργασία, παιδαγωγία: οι βιολογικοί και κοινωνικοί συντελεστές   της  προσωπικότητας.

Π. Παυλίδης. Το πρόταγμα της κοινωνικής χειραφέτησης και η αμφισβήτηση του κράτους.

Δ. Πατέλης. Η πολιτική ως μορφή κοινωνικής συνείδησης και πρακτικής.

Δ. Πατέλης. Ένοπλες δυνάμεις και τεχνική του πολέμου στην ιστορία. Στρατιωτικοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Πατέλη Δ. Νέο στάδιο, αλλαγές στη σύνθεση της εργατικής τάξης και “κρίση πολιτικής εκπροσώπησης”.

Δ. Πατέλης. Δημοκρατία και διαλεκτική υποκειμενικού παράγοντα-αντικειμενικών όρων στη Λογική της Ιστορίας.

Δ. Πατέλης. Για το πρόβλημα της γραφειοκρατίας.

Π. Παυλίδης. Οι θεωρητικές ανεπάρκειες του «μαθήματος των γονιδίων»

 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους/-ες ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη επαναστατική θεωρία ως αναγκαίο όρο διάγνωσης της δομής και της ιστορίας της κοινωνίας ως ολότητας και των προοπτικών της, για τη θεμελίωση του νικηφόρου επαναστατικού κινήματος.
Θερμή παράκληση: η προσέλευση να γίνεται έγκαιρα, δεδομένου ότι το αμφιθέατρο κλείνει ώρα 21:00.

 

Η σειρά των μαθημάτων έχει ως εξής:

1. 22.10.15. Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του μαρξισμού.
2. 29.10.15. Η ανάπτυξη του μαρξισμού και ο ρόλος της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας.
3. 5.11.15. Η κοινωνία ως ολότητα. Η μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου. Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ιστορικό και Λογικό.
4. 19.11.15. Η απλούστατη σχέση της κοινωνίας ως διαδικασία (ο άνθρωπος ως έμβιο ον, οι ανάγκες και η σχέση με τη φύση. Η διττή διάρθρωση της απλούστατης σχέσης). Η μετάβαση από την απλούστατη σχέση στην ουσία της κοινωνίας (είδη και επίπεδα αλληλεπίδρασης των εμβίων όντων με τη φύση. Ριζική αλλαγή της «στρατηγικής επιβίωσης» του ανθρώπινου γένους).
5. 10.12.15. Η ουσία της κοινωνίας. Εργασία και παραγωγή ως διαδικασία ανταλλαγής ύλης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Οι σχέσεις παραγωγής (εργασιακές σχέσεις).

6. 17.12.2015. Το φαινόμενο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κοινωνική συνείδηση και οι μορφές της (γνώση και συνείδηση, ηθική, πολιτική, δίκαιο, αισθητική, θρησκεία, φιλοσοφία).

7. 14.01.2016. Η πραγματικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Το εποικοδόμημα (υλικά και οργανωτικά μέσα και τρόποι επενέργειας στο όλο της κοινωνίας). Οι άνθρωποι ως προσωπικότητες.

8. 21.01.2016. Η διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Αρχή της διαδικασίας ιστορικής ανάπτυξης και πρωταρχική εμφάνιση της κοινωνίας. Η διαμόρφωση της κοινωνίας: 1) Δουλοκτησία, 2) Φεουδαρχία.

9. 28.01.2016. Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. 3) Ο κεφαλαιοκρατικός κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός.

10. 4.02.16 Η ωριμότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ενοποιημένη ανθρωπότητα (κομμουνισμός).